IMG_3254B.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各月出口統計數:

 出-1.PNG

     

 出-2.png

  

 出-3.PNG

  

 

  

 

各月進口統計數:

出-4.PNG 

  

 出-5.png

  

 

  

 

 

 

 

《新聞稿》

出-6.PNG  

出-7.PNG  

出-8.PNG 出-9.PNG出-10.PNG 出-11.PNG 出-12.PNG出-13.PNG  

出-14.PNG 出-15.PNG出-16.PNG 出-17.PNG  

出-18.PNG 出-19.PNG  

 

 

 

 

資料來源:財政部

 

 

 出-20.PNG

 

 

出-21.PNG   

 

 

 出-22.PNG

 

 

 出-23.PNG  

 

 

 出-24.PNG  

 

 

出-25.PNG

 

 

 

 出-26.PNG  

 

出-27.PNG

 

 

出-28.PNG

資料來源:XQ全球贏家
 

 

 

  

 

 


 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()