IMG_7376B.jpg  

 

 

 

 

 

 

各月出口統計數:

1.PNG  

 

2.PNG  

 

3.png  

 

4.png  

 

5.png  

 

 

各月進口統計數:

6.PNG  

 

7.png  

 

8.png  

 

9.png  

 

10.png  

 

 

《新聞稿》

11.PNG  

 

12.PNG  

 

13.PNG  

 

14.PNG  

 

15.PNG  

 

16.PNG  

 

17.PNG  

 

資料來源:財政部

 

 

 

18.PNG  

19.PNG  

 

20.PNG  

 

21.PNG  

 

22.PNG  

23.PNG  

24.PNG  

 

25.PNG  

26.PNG  

  

資料來源:XQ全球贏家
 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()