016B.jpg  

 

 

 

 

各月出口統計數:

T1.PNG  

 

T2.png  

T3.png  

000.PNG  

 

 

 

各月進口統計數:

T4.PNG  

T5.png  

T6.png  

T7.png  

 

 

 

 

《新聞稿》

T8.PNG  

T9.PNG  

T10.PNG  

T11.PNG  

T12.PNG  

 

T13.PNG  

T14.PNG  

T15.PNG  

T16.PNG  

資料來源:財政部

 

 

 

T17.PNG  

T18.PNG  

T19.PNG  

T20.PNG  

T21.PNG  

T22.PNG  

T23.PNG  

T24.PNG  

T25.PNG  

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()