IMG_7120B.jpg  

 

 

 

 

各月出口統計數:

      
1110-0001.PNG

 

    1110-0002.PNG

 

 

1110-0003.PNG  

 

 

1110-0004.PNG

 

各月進口統計數:


 1110-05.PNG 

 

1110-06.PNG   


  

1110-07.PNG
 
  

《新聞稿》

1110-08.PNG 1110-09.PNG 1110-10.PNG 1110-11.PNG 1110-12.PNG 1110-13.PNG 1110-14.PNG 1110-15.PNG 1110-16.PNG 1110-17.PNG  1110-18.PNG 1110-19.PNG 1110-20.PNG       

資料來源:財政部

 

 

1110-21.PNG

 

 1110-22.PNG 

 

 

1110-23.PNG

 

 

1110-24.PNG

 

 

1110-25.PNG    
  


  


  1110-26.PNG


  


  1110-27.PNG


  


  1110-28.PNG


  


  1110-29.PNG

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()