IMG_3383B.jpg

 

 

 

1128-001.PNG

 

 

1128-002.PNG

 

 

1128-003.PNG

 

 

1128-004.PNG

 

 

1128-005.PNG

 

 

1128-006.PNG

 

 

1128-007.PNG   

資料來源:XQ全球贏家

 

 

《新聞稿》

1128-009.PNG 1128-010.PNG 1128-011.PNG 1128-012.PNG 1128-013.PNG 1128-014.PNG 1128-015.PNG 1128-016.PNG 1128-017.PNG 1128-018.PNG 1128-019.PNG 1128-020.PNG

1128-021.PNG1128-022.PNG  1128-023.PNG 1128-024.PNG 1128-025.PNG 1128-026.PNG 1128-027.PNG 1128-028.PNG 1128-029.PNG 1128-030.PNG

                                 

資料來源:行政院主計處

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()