201804020177.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PC-680-100.jpg

 

 

《台股日線圖》

0613-01.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

《台股週線圖》

0613-02.png 

《台股月線圖》

0613-03.png   

資料來源:XQ全球贏家

 

 

96 
97
98
99
100 

  

101

  

 000.PNG

  

103.PNG

     

 00000001.PNG

 

 105.PNG

 

 0102-05-1.PNG

  

0613-04.PNG    

 

  

 

  

統計時間:107-06-01

00001.PNG  

統計時間:107-06-04

000001.PNG  

統計時間:107-06-05

00000001.PNG  

統計時間:107-06-06

000001.PNG  

統計時間:107-06-07

000001.PNG  

統計時間:107-06-08

00001.PNG  

統計時間:107-06-11

00001.PNG  

統計時間:107-06-12

000001.PNG  

統計時間:107-06-13

00001.PNG  

來源:證交所

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                                     

創作者介紹
創作者 tigercsia3 的頭像
tigercsia3

獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()