1980747463-021A.jpg  

 

 

 

 

 當日外資買超前25名個股:

00001.PNG  

 

 

當日外資賣超前25名個股:

00002.PNG   

資料來源:證交所

 

 

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()