IMG_5697B.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各月出口統計數:

1.PNG  

 

2.PNG  

3.PNG  

4.PNG  

 

 

 

 

各月進口統計數:

5.PNG  

 

6.PNG  

7.PNG   

 

 

 

 

 

 

 

《新聞稿》

8.PNG  

9.PNG  

10.PNG  

11.PNG  

 

12.PNG  

13.PNG  

14.PNG  

15.PNG  

 

16.PNG  

17.PNG  

18.PNG  

19.PNG  

20.PNG  

資料來源:財政部

 

 

 

21.PNG  

 

22.PNG  

 

23.PNG  

 

24.PNG  

 

25.PNG  

 

26.PNG  

27.PNG  

28.PNG  

29.PNG  

資料來源:XQ全球贏家
 

 

 

  

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()