IMG_7120B.jpg  

 

 

 

 

各月出口統計數:

B1.PNG  

B2.PNG  

B3.PNG  

B4.PNG  

B5.PNG  

B6.PNG  

B7.PNG  

B8.PNG  

 

各月進口統計數:

B9.PNG  

B10.PNG  

B11.PNG  

B12.PNG  

B13.PNG  

B14.PNG  

B15.PNG  

B16.PNG  

《新聞稿》

B17.PNG     

B18.PNG  

B19.PNG  

B20.PNG  

B21.PNG  

B22.PNG  

B23.PNG  

資料來源:財政部

 

 

B24.PNG  

B25.PNG  

B26.PNG  

B27.PNG  

B28.PNG  

B29.PNG  

B30.PNG  

B31.PNG  

B32.PNG  

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()