1953692282.jpg   


各月出口統計數:

T1.PNG   


T2.PNG   

T3.PNG   

各月進口統計數:

 01.PNG  

02.PNG     


 
《新聞稿》


T7.PNG 

T8.PNG  

T9.PNG  

T10.PNG  

T11.PNG  

T12.PNG  

T13.PNG  

T14.PNG  

T15.PNG  

T16.PNG  

T17.PNG  

T18.PNG  資料來源:財政部

T19.PNG  

T20.PNG  


T21.PNG  

T22.PNG  

  
T23.PNG T24.PNG  T25.PNG  


T26.PNG  


T27.PNG  

T28.PNG  

 

T29.PNG  
資料來源:XQ全球贏家★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()