IMG_3254B.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各月出口統計數:

 

T1.PNG     

 

T2.PNG  

 

T3.PNG  

 

T4.PNG  

 

 

 

 

各月進口統計數:

 

T5.PNG  

 

T6.PNG  

 

T7.PNG  

 

 

 

 

《新聞稿》

 

N1.PNG  

 

N2.PNG  

 

N3.PNG  

 

N4.PNG  

 

N5.PNG  

 

N6.PNG  

 

資料來源:財政部

 

 

X1.PNG  

 

X2.PNG  

 

X3.PNG  

 

X4.PNG  

 

 

X5.PNG  

 

X6.PNG  

 

X7.PNG  

 

X8.PNG  

 

X9.PNG  

 

X10.PNG  

 

 

X11.PNG  

 

資料來源:XQ全球贏家
 

 

 

  

 

 


 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()