IMG_2734B.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101外資淨匯入

000-1.PNG  

 

000-2.PNG  

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 102外資淨匯入

001-1.PNG  

 

002-2.PNG  

 

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

 

 

 

 

 103外資淨匯入

01.PNG  

 

 

 

02.PNG  

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在鉅豐獵豹財經網預購一本柯文哲的書,就送部落格好友一個月,每增加一本多加一個月。

 

→我要購書←      →我要購書←     →我要購書←

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()