IMG_7376B.jpg  

 

 

 

 

 

 

各月出口統計數:

0708-6.PNG        

 

  

 0708-4.png

  

 0708-5.PNG

  

 

 

各月進口統計數:

0708-6.PNG      

 

  

0708-7.png

 

 0708-8.PNG

  

 

  

 

  

 

 

《新聞稿》

 0708-9.PNG 0708-10.PNG 0708-11.PNG 0708-12.PNG 0708-13.PNG 0708-14.PNG 0708-15.PNG 0708-16.PNG 0708-17.PNG 0708-18.PNG 0708-19.PNG 0708-20.PNG 0708-21.PNG 0708-22.PNG 0708-23.PNG   

資料來源:財政部

 

 

0708-24.PNG 

  

0708-25.PNG  

 

0708-26.PNG  

 

0708-27.PNG  

 

0708-28.PNG  

  

0708-29.PNG  

 

 0708-30.PNG 

  

 0708-31.PNG 

 

0708-32.PNG

資料來源:XQ全球贏家


相關新聞報導:

http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8789345.shtml#104


http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8789840.shtml#104
 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()