028B.jpg  

 

 

 

 

 

(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)

0930-1.png   

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 《融資餘額》

0930-2.PNG 

 

 

 

0930-3.PNG  

資料來源:精誠資訊

 

 

0930-4.PNG  

 

 

 

 

 

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

arrow
arrow

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()