IMG_6630B.jpg   

 

 

各月出口統計數:

0508-001.PNG 

 

0508-002.png 

 

0508-003.PNG  

各月進口統計數:

 0508-004.PNG 

 

 

 0508-005.png    

 

 

《新聞稿》

0508-006.PNG 0508-007.PNG 0508-008.PNG 0508-009.PNG 0508-010.PNG 0508-011.PNG 0508-012.PNG 0508-013.PNG 0508-014.PNG 0508-015.PNG 0508-016.PNG 0508-017.PNG 0508-018.PNG 0508-019.PNG 0508-020.PNG                    

資料來源:財政部

  

 

0508-021.PNG

 

 

0508-022.PNG 

 

 

 0508-023.PNG

 

 

 0508-024.PNG

 

 

0508-025.PNG

 

 

0508-026.PNG

 

 

0508-027.PNG 

 

 

0508-028.PNG

 

 

0508-029.PNG

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()