IMG_2168B.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101年外匯存底

 

 101-1.PNG  

 

 

101-2.PNG  

 

 

101-3.PNG  

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

102年外匯存底

102-1.PNG  

 

102-2.PNG  

 

102-3.PNG  
  

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

 

 103年外匯存底

1.PNG  

 

 

2.PNG  

 

 

 

3.PNG  

 

 

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊
 

 

 

 
★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()