IMG_7477B.jpg   

 

 

 

 

 

(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)

1001-1.png   

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 《融資餘額》

 1001-2.PNG

 

 

 

1001-3.PNG  

資料來源:精誠資訊

 

 

 1001-4.PNG    

 

 

 

 

 

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()