201804190397.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PC-680-100.jpg
 

 

 

《台股日線圖》

0921-01.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

《台股週線圖》

 0921-02.png

《台股月線圖》

 0921-03.png  

資料來源:XQ全球贏家

 

 

96 
97
98
99
100 

  

101

  

 000.PNG

  

103.PNG

     

 00000001.PNG

 

 105.PNG

 

 11111.PNG  

  

  

 0921-04.PNG

 

 

 

統計時間:107-09-10

000001.PNG  

統計時間:107-09-11

00001.PNG  

統計時間:107-09-12

000001.PNG  

統計時間:107-09-13

000001.PNG  

統計時間:107-09-14

00001.PNG  

統計時間:107-09-17

00001.PNG  

統計時間:107-09-18

000001.PNG  

統計時間:107-09-19

000001.PNG  

統計時間:107-09-20

000001.PNG  

統計時間:107-09-21

000001.PNG  

來源:證交所

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                                     

創作者介紹
創作者 tigercsia3 的頭像
tigercsia3

獵豹財務長郭恭克部落格(JaguarCSIA)

tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()