IMG_5495A.jpg    


各月出口統計數:

   台-出口-01.PNG     


 台-出口-02.png   

   

各月進口統計數:

台-進口-01.PNG     

     
 台-進口-02.png   


  


 
《新聞稿》1107-1.PNG  1107-2.PNG  1107-3.PNG  1107-4.PNG  1107-5.PNG  1107-6.PNG  1107-7.PNG  1107-8.PNG  1107-9.PNG  1107-10.PNG  1107-11.PNG  1107-12.PNG  1107-13.PNG  1107-14.PNG  1107-15.PNG

資料來源:財政部

 台-出口-03.PNG   

台-出口-04.PNG    


台-出口-05.PNG    

台-出口-06.PNG    

   
台-出口-07.PNG    台-進口-03.PNG    台-進口-04.PNG   


台-進口-05.PNG    


台-進口-06.PNG    

台-進口-07.PNG    

 台-進口-08.PNG   
資料來源:XQ全球贏家★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
arrow
arrow

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()