T1.PNG  

 

 

T2.PNG  

 

【新聞稿】

T3.PNG  

資料來源:中央銀行

 

 

T4.PNG  

 

 

T5.PNG  

 

T6.PNG  

 

T7.PNG  

 

T8.PNG  

 

T9.PNG  

 

T10.PNG  

 

T11.PNG  

 

T12.PNG  

 

T13.PNG  

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 


★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()