T1.PNG

  資料來源 : 經濟部統計處  

 

000.PNG  

 

T4.PNG   

 

資料來源 : 經濟部統計處


新聞稿  

T5.PNG  

T6.PNG  

T7.PNG  

T8.PNG  

 

 

 

T9.PNG  

T10.PNG  

T11.PNG  

T12.PNG  

 

T13.PNG  

資料來源 : 經濟部統計處

 

 

 

T14.PNG  

 

T15.PNG  

 

T16.PNG  

 

T17.PNG  

 

資料來源 : XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 

 
 


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()