IMG_1896B.jpg   

 

 

 

 

各月出口統計數:

出-1.PNG

 

 出-2.png   

 

 

 


各月進口統計數:

 出-3.PNG  

出-4.png 

  

 

  


《新聞稿》

 出-5.PNG 出-6.PNG 出-7.PNG 出-8.PNG 出-9.PNG 出-10.PNG  出-11.PNG 出-12.PNG 出-13.PNG 出-14.PNG 出-15.PNG 出-16.PNG 出-17.PNG  出-18.PNG  出-19.PNG資料來源:財政部

   

出-20.PNG

 出-21.PNG

 出-22.PNG

出-23.PNG

出-24.PNG  

 

出-25.PNG  

出-26.PNG

        

出-27.PNG   

 

 出-28.PNG  

 出-29.PNG

出-30.PNG  

資料來源:XQ全球贏家
  


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()