IMG_3383B.jpg  

 

 

  

 

 

T1.PNG   

 

T2.PNG  

 

 

T3.PNG  

 

 

T4.PNG  

 

T5.PNG  

 

T6.PNG  

 

T7.PNG  

資料來源:XQ全球贏家

 

 

《新聞稿》

 

1.PNG  

2.PNG  

 

3.PNG  

4.PNG  

5.PNG  

6.PNG  

7.PNG  

8.PNG  

9.PNG  

10.PNG  

11.PNG  

12.PNG  

13.PNG  

14.PNG  

15.PNG  

16.PNG  

17.PNG  

18.PNG  

資料來源:行政院主計處

 

 

延伸閱讀文章

http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8495387.shtml

 

 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()