IMG_3383B.jpg  

 

 

   

 

 0507-21.PNG

 

0507-22.PNG

 

0507-23.PNG

 

0507-24.PNG

 

0507-25.PNG

 

0507-26.PNG

 

  0507-27.PNG   

資料來源:XQ全球贏家

 

 

《新聞稿》

0507-28.PNG 0507-29.PNG0507-30.PNG0507-31.PNG 0507-32.PNG  0507-33.PNG0507-34.PNG0507-35.PNG0507-36.PNG0507-37.PNG0507-38.PNG0507-39.PNG0507-40.PNG0507-41.PNG  0507-42.PNG 0507-43.PNG0507-44.PNG0507-45.PNG     

 

  

資料來源:行政院主計處

 

 

延伸閱讀文章

 

 

 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()