IMG_6081B.jpg    

 

 

 

 0522-1.PNG

 

 

0522-2.PNG

 

0522-3.PNG

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

《新聞稿》

 

 0522-4.PNG 0522-5.PNG 0522-6.PNG 0522-7.PNG 0522-8.PNG 0522-9.PNG 0522-10.PNG 0522-11.PNG 0522-12.PNG 0522-13.PNG  

資料來源:行政院主計處

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

★點選以下圖片即可訂購去~

 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 


  

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()