T1.PNG   

 

T2.PNG  

 

 

T3.PNG  

 

 

T4.PNG  

 

T5.PNG  

 

T6.PNG  

 

T7.PNG  

資料來源:XQ全球贏家《新聞稿》

N1.PNG  

N2.PNG  

N3.PNG  

N4.PNG  

N5.PNG  

N6.PNG  

N7.PNG  

N8.PNG  

N9.PNG  

N10.PNG  

N11.PNG  

N12.PNG  

N13.PNG  

N14.PNG  

N15.PNG  

N16.PNG  

N17.PNG  

N18.PNG  

N19.PNG  

N20.PNG  

N21.PNG  

N22.PNG  

N23.PNG  

N24.PNG  

N25.PNG  

N26.PNG  

N27.PNG  

N28.PNG  

N29.PNG  

N30.PNG  

N31.PNG  

N32.PNG  

N33.PNG  

N34.PNG  

N35.PNG  

資料來源:行政院主計處

 

 

 

 

 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()