IMG_3526B.jpg  

 

 

 

 

 

1.PNG  

 

 

2.PNG  

 

 

【新聞稿】

3.PNG  

資料來源:中央銀行

 

 

 

4.PNG  

 

5.PNG  

 

6.PNG  

 

7.PNG 

 

8.PNG  

 

9.PNG  

 

10.PNG  

 

11.PNG  

 

12.PNG  

 

13.PNG  

 資料來源:XQ全球贏家

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網
鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()