066B.jpg    

 

 

 

 

 

101外資淨匯入

000-1.PNG  

 

000-2.PNG  

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 102外資淨匯入

001-1.PNG  

 

002-2.PNG  

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 103外資淨匯入

  0904-01.JPG

 

 

  0904-02.JPG

資料來源:金管會證期局
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

 

 

 


 

★點選以下圖片即可訂購去

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()