xxx是一個很有愛心的但不太會講台語的實習護士,
在一次的實習機會裡,她親切地對只會說台語的老阿媽說:
「阿媽!我是乎你死(護理系)的學生,
我的老師叫我來乎你勇氣(氧氣),乎你死死(吸一吸)ㄟ!」
老阿媽面露懼色,渾身發抖,搖頭直囔:「麥,麥ㄚ!」
xxx見她如此倔強﹐拿過氧氣罩毫不留情的硬往臉上一放:
「什麼麥芽!豆芽!趕快死(吸)!快死!那不死?死死ㄟ卡爽快!」

--------------------------------------------------------------------------------
~本文來自網路流傳,純為搏君一笑~


    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()