IMG_4281B.jpg  

 

 

 

0520-5.PNG

資料來源 : 經濟部統計處

 

 0520-6.png

 

  
0520-7.png     

資料來源 : 經濟部統計處 

   

  

 

新聞稿 

0520-8.PNG0520-9.PNG0520-10.PNG0520-11.PNG0520-12.PNG0520-13.PNG0520-14.PNG0520-15.PNG0520-16.PNG0520-17.PNG      

資料來源 : 經濟部統計處

 

 

0520-1.PNG 

 

0520-2.PNG

  

0520-3.PNG

  

0520-4.PNG 

資料來源 : XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()