IMG_3383B.jpg  

 

 

  0526-3.PNG

 

 

  0526-4.PNG 

 

  0526-5.PNG

 

 0526-6.PNG

  

 

 0526-7.PNG

  

 

 0526-8.PNG

  

 0526-9.PNG

  資料來源:XQ全球贏家

 

 

《新聞稿》

0526-10.PNG0526-11.PNG0526-12.PNG0526-13.PNG0526-14.PNG0526-15.PNG0526-16.PNG0526-17.PNG0526-18.PNG0526-19.PNG0526-20.PNG0526-21.PNG0526-22.PNG0526-23.PNG0526-24.PNG0526-25.PNG0526-26.PNG0526-27.PNG0526-28.PNG0526-29.PNG0526-30.PNG0526-31.PNG0526-32.PNG0526-33.PNG0526-34.PNG0526-35.PNG0526-36.PNG0526-37.PNG0526-38.PNG0526-39.PNG0526-40.PNG0526-41.PNG0526-42.PNG0526-43.PNG0526-44.PNG0526-45.PNG0526-46.PNG0526-47.PNG0526-48.PNG0526-49.PNG0526-50.PNG

資料來源:行政院主計處

 

 

延伸閱讀文章

 

 

 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()