IMG_1649B.jpg                                    

 

 

 

 

(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)

 1028-1.png                                                        

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

 

 

 《融資餘額》

 1028-2.PNG

 

 

 

 1028-3.PNG 

資料來源:精誠資訊

 

 

   1028-4.PNG 

 

       

 

 

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()