IMG_5330_副本.jpg  

 

 

 

0525-07.PNG

 

 

0525-08.PNG

 

 

0525-09.PNG

 

 

0525-10.PNG

 

 

0525-11.PNG

 

 

0525-12.PNG

 

 

0525-13.PNG  

資料來源:XQ全球贏家 

 

 

《新聞稿》

 0521-34.PNG 0521-35.PNG 0521-36.PNG 0521-37.PNG 0521-38.PNG 0521-39.PNG 0521-40.PNG 0521-41.PNG 0521-42.PNG 0521-43.PNG 0521-44.PNG 0521-45.PNG 0521-46.PNG 0521-47.PNG 0521-48.PNG 0521-49.PNG 0521-50.PNG 0521-51.PNG            

資料來源:行政院主計處

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()