IMG_4257_副本.jpg 

 

 

 

 

101年外匯存底

 

 101-1.PNG  

 

 

101-2.PNG  

 

 

101-3.PNG  

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

102年外匯存底

102-1.PNG  

 

102-2.PNG  

 

102-3.PNG  
  

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊

 

 

 

 

 103年外匯存底

 0107-3.PNG

 

0107-4.PNG 

  

 0107-5.PNG

資料來源:中央銀行
資料整理:鉅豐財經資訊
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

 

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()