022B.jpg    

 

 

進入FB粉絲專頁請由此進入

獵豹財務長郭恭克無限期好友(VIP)專屬討論區

進入本人FB請由此由此進入

 

短評: 

台灣9月定活存貨幣總計數分別達24.32兆及13.36兆,前者為歷史次高,後者再創新高,顯示資金情勢仍氾濫。 

 

 

1026-26.png

 

 

1026-27.PNG

 

 

1026-28.PNG

 

 

1026-29.PNG

 

 

1026-30.PNG

 

 

1026-31.PNG        

資料來源:XQ全球贏家

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 

鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()