145B.jpg                     

 

 

 

 

 

(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)

0624-1.png            

資料來源:XQ全球贏家

 

 

 

  

《融資餘額》

 0624-2.PNG   

 

  

 

     

 0624-3.PNG

資料整理:精誠資訊

 

    

0624-4.PNG   

       

 

 

 

 

 ★點選以下圖片即可訂購去~

 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網 鉅豐烈豹財經網

arrow
arrow
    全站熱搜

    tigercsia3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()